รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา)

Banner1 pakad qt64

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

 

วิธีปฏิบัติในการรายงานตัวออนไลน์ คลิกอ่าน

 

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก 

      - ข้อมูลเพื่อกำหนดขนาดชุดกีฬา คลิก 

     

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

2. หากมีผู้สละสิทธิ์ คณะฯ จะดำเนินการเรียกสำรองรายงานตัวและชำระเงิน ตามลำดับจนครบจำนวนที่กำหนด ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (2)

   

ความสำเร็จของนักกีฬา มกช.ตรัง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019

79260973 1336748026502852 5464473292834340864 o

   

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย The Sun Games 2020

83716065 1377956719048649 7963512417877491712 o    83715689 1377956725715315 7719491802255851520 o  82736678 1377956875715300 7532259647948849152 o    83761629 1377956865715301 2101399237324439552 o  82820029 1377956852381969 5693208974548008960 o    82852957 1377956739048647 2270141299724124160 o 82618108 1377956935715294 8594141070084800512 o

   

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2562

nattawee  

mantira1

womgphat

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

ประกาศ เรื่ิองประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม  จำนวน 1 แห่่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดคลิก 

   
© Thailand National Sports University Trang Campus