รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ipetr pos25632

รายงานตัวออนไลน์ คลิก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562  คลิก 

ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มของสถาบันการพลศึกษา คลิก 

   

แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) ปีการศึกษา 2562 คลิก

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) คลิก

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102) คลิก

ปฏิทินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  คลิก

แบบฟอร์มจิตอาสา คลิก 

หลักฐานประกอบการกู้ยืมอื่นๆ คลิก 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 Physical Education IPETrang. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© ALLROUNDER