รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

race5

สมัครเรียนออนไลน์ คลิก 

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ipetr pos25632

รายงานตัวออนไลน์ คลิก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562  คลิก 

ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มของสถาบันการพลศึกษา คลิก 

   

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2562

nattawee  

mantira1

womgphat

   

แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) ปีการศึกษา 2562 คลิก

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) คลิก

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102) คลิก

ปฏิทินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  คลิก

แบบฟอร์มจิตอาสา คลิก 

หลักฐานประกอบการกู้ยืมอื่นๆ คลิก 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 Physical Education IPETrang. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© ALLROUNDER