รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

ความสำเร็จของนักกีฬา มกช.ตรัง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019

79260973 1336748026502852 5464473292834340864 o

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563

overall63 Medium

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิก

   

แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) ปีการศึกษา 2562 คลิก

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) คลิก

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102) คลิก

ปฏิทินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  คลิก

แบบฟอร์มจิตอาสา คลิก 

หลักฐานประกอบการกู้ยืมอื่นๆ คลิก 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 Physical Education IPETrang. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© Thailand National Sports University Trang Campus