รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และตัวแทนคณาจารย์อีก 2 คณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 (9th Institute of Physical Education International Conference "Creative Innovation in Sport for Sustainable Development" #IPEIC 2019) ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 62 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กทม. และนำเสนอผลงานวิจัยแบบ poster จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. The Acute Effect of Aerobic Exercise on Response Time in Young Adults (Faculty of Sport and Health Science)
2. Study of the Needs and Expectation of Muang Trang People towards Sports Competition Management (Faculty of Liberal Arts)
3. The Form of Recreation Activity for Elderly's Tourism in Southern Andaman Coast (Faculty of Education and Faculty of Liberal Arts)

60679150 1174501836060806 2657108378395869184 n

60562376 1174502162727440 3151200140522422272 n

60734780 1174502002727456 1951802403963535360 n

 

   
© Thailand National Sports University Trang Campus