รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

king10

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

part2v2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2   คลิก 

ระบบสมัครเข้าเรียนออนไลน์ คลิก 

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ipetr pos25632

รายงานตัวออนไลน์ คลิก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562  คลิก 

ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มของสถาบันการพลศึกษา คลิก 

   

ข่าวกิจกรรม / โครงการ

   

ประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง/ เผยแพร่ประกาศพัสดุ

   

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มีพิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่  โดยมี นายจรูญ ดอกบัวแก้ว อดีตรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ้วนไตร อดีตรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ภักดีฉนวน ประธานหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น

001 1 Medium

002 Medium

003 Medium

004 Medium

005 Medium

006 Medium

015 Medium

008 Medium

017 Medium

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 Physical Education IPETrang. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© ALLROUNDER