ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโควตา

 

Quota2562final

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโควตา คลิก

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ของสถาบันฯ คลิก 

แร็พ Thailand 4.0 คนไทยสู้ได้

ตราเครื่องหมายและสัญลักษณ์

ipetrang

ตราเครื่องหมายสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรี (สัดส่วน 4:3) พื้นสีน้ำเงิน ขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง มีชื่อสถาบันอยู่ที่ส่วนบนและชื่อวิทยาเขตอยู่ที่ส่วนล่างของขอบสีเหลืองทอง และมีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างส่วนบน และส่วนล่าง ชื่อสถาบัน ชื่อวิทยาเขต และตราประจำยามเป็นสีเขียวขอบนอกของตราเป็นเส้นสีน้ำเงินขนาดเล็ก

สัญลักษณ์และสีประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

สีของห่วง 3 ห่วง เขียว ขาว เหลือง คล้องกันหมายถึง การให้การศึกษากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่างพร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา

พระพลบดี     หมายถึง   เทพแห่งความแข็งแรง

ห่วงสีเหลือง   หมายถึง    พุทธิศึกษา

          ห่วงสีขาว     หมายถึง   จริยศึกษา

          ห่วงสีเขียว     หมายถึง   พลศึกษา

งานภายในวิทยาเขต