jeerawan

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป

gerst61

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป คลิกดูรายชื่อ 

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย(ใบรับรองแพทย์)ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คลิก 

ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป รอบ 2

ppscarti2561

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

general 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย