ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

Iconpramoon

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ