ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

Iconpramoon

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด