ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ สพล. เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ลานพลบดี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์

ประกาศ สพล. เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ลานพลบดี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด