ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 4/2560

สพล.ตรัง จัดการปชุมคณะกรรมการวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาปละติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวิทยาเขตตรัง 

ma1

ma3

ma2

ma8

ma4