jeerawan

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 โดยมี ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในปีนี้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน  มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู 

20729202 1393402644041287 5140401395014235338 n

20767868 1393402664041285 5314991964839202547 n

20708365 1393402954041256 135404709212414966 n

20727960 1393403304041221 7818797381572572386 n