jeerawan

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาเขต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังได้จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาเขต และปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560 โดยได้ให้นักศึกษาในแต่ละคณะร่วมกันทำความสะอาด ลอกขยะตามคูคลองระบายน้ำ และร่วมกันปลูกดอกไม้และต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาเขต

20917068 1520333121347675 673068708 n

20916084 1520333068014347 1764569762 n

20863849 1520333184681002 2082938129 n

20864284 1520332988014355 1956066074 n

20864314 1520333111347676 974172744 n