ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

การบรรยายพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ 35 ปี

เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ 35 ปี วิทยาเขตรังได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษในหัวข้อ พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

DSC 0542

DSC 0507

DSC 0513

DSC 0550

DSC 0546

DSC 0549

DSC 0520