ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

พิธีไหว้ศาลเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ35 ปี

ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทำพิธีไหว้ศาลเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ35 ปี

waiisan115

waiisan13

waiisan19

waiisan18