jeerawan

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ppp2561

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

พิธีไหว้ศาลเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ35 ปี

ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทำพิธีไหว้ศาลเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ35 ปี

waiisan115

waiisan13

waiisan19

waiisan18