jeerawan

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

new256109899

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิก

general 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ้วนไตร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษษ เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 12 ณ สำนักงานอธิการบดี อ.เมือง จ.ชลบุรี