jeerawan

S 8396829186486

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

สพล.ตรัง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด ประจำปี 2559

สพล.ตรัง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข อาจารย์นวเนตร สังข์สมบูรณ์ อาจารย์นภัค อุทัยมณีรัตน์ อาจารย์ชวนชม อาษา 

20799832 787375794773414 8189136631837919377 n

19059866 787375564773437 5645266639018665203 n

20768028 787375568106770 4126720997867396544 n

20882309 787375791440081 674475777615267000 n

20882229 787375674773426 2826565446320990220 n