jeerawan

S 8396829186486

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังใน พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 42

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560  

IPEGames2009 mascot

สามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ipesports.ipe.ac.th/