jeerawan

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

new256109899

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิก

general 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังใน พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 42

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560  

IPEGames2009 mascot

สามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ipesports.ipe.ac.th/