jeerawan

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ppp2561

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

วันปิยมหาราช 2560

ผศ.จีรวรรณ ภักดีฉนวน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" โดยมีนายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานงานเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

22811501 1718709885105474 618057348 n

22752494 1718709698438826 640227276 n

22773318 1718709708438825 443634249 n

22782390 1718709818438814 940707089 n

22752834 1718709745105488 1414313842 n