ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

วันปิยมหาราช 2560

ผศ.จีรวรรณ ภักดีฉนวน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" โดยมีนายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานงานเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

22811501 1718709885105474 618057348 n

22752494 1718709698438826 640227276 n

22773318 1718709708438825 443634249 n

22782390 1718709818438814 940707089 n

22752834 1718709745105488 1414313842 n