jeerawan

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตา 2561

bbqt25610

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

grauate25590

ที่พักที่อยู่ใกล้บริเวณงานพระราชพิธี  คลิกดู

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ภักดีฉนวน กรรมการวิทยาเขตตรัง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสขึ้นไปใหม่ 2561

Image 42dccec

Image 2b2cac3

Image 16b8e5d

Image a02fa3f