jeerawan

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ppp2561

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ภักดีฉนวน กรรมการวิทยาเขตตรัง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสขึ้นไปใหม่ 2561

Image 42dccec

Image 2b2cac3

Image 16b8e5d

Image a02fa3f