jeerawan

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

การแข่งขันกรีฑารายการ Japan Association Of Athletics Championships 2018 ณ เมืองกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Japan Association Of Athletics Championships 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2561 ณ เมืองกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น มีนักกีฬาได้รับรางวัลดังนี้

1.นายพิชยะ สุนทรท้วม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ 1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4X400 เมตร

และ อันดับ 4 วิ่ง 400 เมตร

2.นายญาณกร หมุนรอด นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ 1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4X400 เมตร

3.นางสาวปิยฉัตร ขาวล้วน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ อันดับ 4 วิ่งผลัด 4X400 เมตร

4.นายศักดิ์สิทธิ์ สิทธิชัย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ อันดับ 4 กระโดดสูงชาย

นายพิชยะ สุนทรท้วม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม ณ.สาธารณรัฐโปแลนด์ ตั้งแต่วันที่12 มิ.ย -28 ก.ค 61 เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่18 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเดือนสิงหาคม

35227595 1888705471173272 8791224573698768896 n

35190890 1888705381173281 4623366160514023424 n

35348772 1888705431173276 3619369361245995008 n

35290060 1888709184506234 3002997200142729216 n