jeerawan

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

persional

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิกดูประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

persional

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิกดูรายชื่อ

ประกาศรับสมัครงาน จนท.ธุรการ

pp2

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ click 2