ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

ipetrang

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ipetrang

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่