IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

ตราและสัญลักษณ์

ตราเครื่องหมายและสัญลักษณ์
            เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรี (สัดส่วน 4:3) พื้นสีน้ำเงิน ขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง มีชื่อสถาบันอยู่ที่ส่วนบนและชื่อวิทยาเขตอยู่ที่ส่วนล่างของขอบสีเหลืองทอง และมีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างส่วนบน และส่วนล่าง ชื่อสถาบัน ชื่อวิทยาเขต และตราประจำยามเป็นสีเขียวขอบนอกของตราเป็นเส้นสีน้ำเงินขนาดเล็ก

 

ipetrang

 

 

 

 

 

สีประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


สีของห่วง 3 ห่วง เขียว ขาว เหลือง คล้องกันหมายถึง การให้การศึกษากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่างพร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
           พระพลบดี หมายถึง เทพแห่งความแข็งแรง
           ห่วงสีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา
           ห่วงสีขาว หมายถึง จริยศึกษา
           ห่วงสีเขียว หมายถึง พลศึกษา